Entegre Yönetim Sistemi Politikası

SAKARYA ASİL TUR SEYAHAT TAŞIMACILIK HİZ. TURİZM TİC. LTD. ŞTİ. olarak;
Değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemini, yasal gereklilikler
doğrultusunda hareket etmeyi, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin güvenini
kazanmayı ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamayı amaçlıyoruz
Bu amaç doğrultusunda;
Sürekli gelişim anlayışı ile oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi Standardı doğrultusunda
müşterimize her zaman en yüksek kalitede hizmet vermeyi,
Yasal mevzuata uyarak, hizmet kalitesini sürekli geliştirmeye çalışmayı
Tüm faaliyetlerinde, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde
güvenilir ve aranılan bir firma olmayı,
Yasal kanun, mevzuat ve yönetmeliklerin sürekli takibini yaparak yükümlülüklerimizi zamanında yerine
getirmeyi, çalışanlarımızın sorumluluklarının bilincinde olmasını sağlamayı,
Müşteri taleplerini zamanında doğru ve güvenli bir şekilde yerine getirme konusunda müşteri
memnuniyetini sürekli en üst seviyede tutmayı,
Müşterilerimizle olan ilişkilerimizin sürekliliğini sağlamayı,
En uygun en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek
uygunsuzlukları engellemeyi,
Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi ve sürekli geliştirmeyi ve mevcut kaynaklarımızı etkin kullanmayı,
Tedarikçilerimizle güvene dayalı bir ilişki içinde olmayı,
Tüm çalışanlarımızın Entegre Yönetim Sistemini benimsemesini, uygulamasını ve sürdürebilmesini
sağlamayı, bu konuda sürekli çalışanlarımızın eğitim ve gelişimleri için kaynak sağlamayı, mesleki bilgi
ve beceri düzeyini yükseltmeyi,
Süreçlerimizin performansını sistematik olarak ölçümleyerek gözden geçirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi
sağlamayı,
Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve iş kazalarını önlemeye yönelik sistemler
geliştirmeyi,
Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmayı,
Teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemeyi ve çevresel performansı sürekli olarak
geliştirmeyi,
Taahhüt ederiz.